WELKOM

Nieuws

De stichting heeft in de afgelopen 12 jaar al heel veel kunnen bereiken. In Geldrop- Mierlo zijn veel AED's bereikbaar en 24/7 openbaar gemaakt en dit proberen we ook in de komende jaren voort te zetten. Diverse bestuursleden van het eerste uur hebben deze maand met vertrouwen hun taken overgedragen aan een nieuw bestuurs-team. Ook de 2 leden van de Raad van Toezicht hebben opvolgers gevonden. Met veel energie gaan we Geldrop-Mierlo veilig houden op het gebied de bereikbaarheid van AED's.

Nieuws op andere websites

HartslagNu, actuele artikelen lezen en aanmelden als burgerhulpverlener:

HartslagNu


Nederlandse Reanimatieraad, actuele artikelen lezen:

NRR website