STICHTING

Doel

Het - in de gemeente Geldrop-Mierlo - in de continuïteit ter beschikking stellen van voldoende mensen en middelen om de overlevingskansen te verhogen van de - door een hartstilstand - getroffen medemens, alsmede alles dat daarmee verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Hoe bereiken we ons doel?

Dat doel bereiken we door, binnen de gemeente Geldrop-Mierlo, voldoende burgerhulpverleners te werven en doen opleiden voor het toepassen van:
A.basale reanimatie technieken (BLS).
B.het bedienen van Automatische Externe Defibrillatoren (AED's).

Essentiële stappen

1. Het realiseren van de technische, organisatorische, geografische en financiële aspecten om, 24 uur van iedere dag, voldoende operationele AED's ter beschikking te hebben die, binnen de vastgestelde norm, door burgerhulpverleners ingezet kunnen worden;
2. Het opzetten en implementeren van systemen, die de directe inzetbaarheid van de burgerhulpverlener en de AED's waarborgen;
3. Het organiseren van professionele nazorg voor de ingezette reanimisten;
4. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Organisatie

Hart voor een Hart is opgericht op 7 dec. 2010 door vrijwilligers, die nu het bestuur vormen.

De Raad van Toezicht heeft 2 leden.

Het Bestuur heeft 4 leden met ieder een 'hoofd'taak:
1. Algemene leiding en communicatie (in- en extern)
2. Vrijwilligers (werving, opleiding, professionele begeleiding, administratie en inzetbaarheid)
3. Technische aspecten (AED's, behuizing, locaties, onderzoek, contracten, onderhoud en administratieve verwerking hiervan)
4. Financiën